Glass solutions & Fire ventilation systems

Wij zijn al meer dan 20 jaar actief op de markt en voorzien realisaties voor alle soorten gebouwen.

CI.Belgium

promo-img-bigCI.Belgium ontwerpt en realiseert doorzichtige dak- en gevelelementen en globale oplossingen voor rook- en warmteafvoer (RWA) in geval van brand. Hierbij houden we steeds rekening met:
 • de specifieke vereisten voor de bouwwerken

 • de internationale, Europese en nationale normen

 • de Europese richtlijnen op het vlak van energieprestatie van gebouwen

Raadpleeg onze brochure

Onze activiteiten

Wij zijn al meer dan 20 jaar actief op de markt en voorzien realisaties voor alle soorten gebouwen:
 • winkelcentra

 • administraties

 • industriële opslaggebouwen

 • brandweerkazernes

Met onze zeer reactieve structuur, onze strakheid, onze vakbekwaamheid en onze ervaring in het domein van rookafvoer, ventilatie en natuurlijke verlichting, voldoet CI Belgium aan de strengste technische vereisten (CE-markering, conformiteit met de norm NBN S21208) en kunnen we een antwoord bieden op alle vragen van de belangrijkste actoren van een project (architect, ontwerpbureau, bouwheer, …)

Onderzoek & Ontwikkeling

Na meer dan anderhalf jaar onderzoek versterken wij onze aanwezigheid op de markt met de oprichting van een nieuw productiecentrum (laatste technologieën, digitale machines, …). Zo kunnen wij u hoogwaardige globale oplossingen bieden voor de bedekking van uw gebouw (glasgevels en beglaasde luifels, borstweringen, …) en beantwoorden aan de steeds strengere vereisten op het vlak van warmte-isolatie.

CI.Belgium is gespecialiseerd in de uitvoering van deze verschillende diensten

RWA-installatie – Rookafvoer

De veiligheid in geval van brand, wordt door alle verantwoordelijken ter harte genomen. De gebruikte technieken (alarm, branddetectie, brandweerstand, vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen, rookafvoer,…) dienen in het geheel beschouwd en gecoördineerd te worden. Eén van de voornaamste technieken is de Rook- en WarmteAfvoer (RWA) bij brand. In deze optiek worden perfect op de Europese (EN-12101) en Belgische (NBN S21-208) heersende normen afgestemde RWA-installaties uitgewerkt, geproduceerd en geïnstalleerd. Bovendien wordt voor deze RWA-installaties ook rekening gehouden met de voorschriften van de verschillende brandweerdiensten waarmee nauwe contacten onderhouden worden.

Energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen (EPB)

De voornaamste doelstelling van de Europese richtlijn (2002/91/CE) is het promoten van:

 1. het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen en het binnenklimaat ervan

 2. het verminderen van de nood aan en de kosten van primaire brandstoffen

 3. het terugschroeven van de CO2-uitstoot

Het is belangrijk om al van in de ontwerpfase van een constructie of een renovatieproject rekening te houden met het energetisch aspect van het project. Wij hebben onze zoektocht naar dergelijke oplossingen in diverse realisaties en pilootprojecten weten te concretiseren (contacteer ons).

Meer info

Onderhoud en plaatsing

De montageteams in eigen beheer maken het ons mogelijk om, binnen de kortst mogelijke termijn en in alle veiligheid (ISO 9001, VCA**), een uitvoering van hoge kwaliteit te waarborgen.

Ook onze activiteit “onderhoud” werd steeds verder uitgebouwd om een perfect functioneren van onze installaties te kunnen garanderen. Niettemin is deze waarborg enkel van toepassing wanneer de installatie jaarlijks nagekeken en onderhouden wordt door onze zorgen. Hiertoe kan een onderhoudscontract onderschreven worden.

Studies en ontwerp

Ons studiebureau blijft elk project – of het nu eerder kleinschalig dan wel groots opgezet is – van bij het ontwerp tot en met de realisatie ervan opvolgen. Bovendien kan er ook beroep op worden gedaan voor alle studies met betrekking tot klimaatregeling en brandbeveiliging.

Meer info

Contacteer ons

Name *

E-mail *

Telephone

Message *

ZENDEN clear

 • img021 img021
 • img016 img016
 • img015 img015
 • img013 img013
 • Chassis EFC Chassis EFC
 • Chassis EFC Chassis EFC
 • Verrieres pyramidales Verrieres pyramidales
 • Verrieres pyramidales Verrieres pyramidales
 • Verrieres pyramidales Verrieres pyramidales
 • img001 img001
 • img008 img008
 • img010 img010
 • img007 img007
 • Ectans de fumée Ectans de fumée
 • Ectans de fumée Ectans de fumée
 • Ectans de fumée Ectans de fumée
 • Ectans de fumée Ectans de fumée
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Auvents Auvents
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • Coupoles EFC Coupoles EFC
 • img018 img018
 • img009 img009
 • img011 img011
 • img020 img020
 • img012 img012
 • slider-cib-batiment slider-cib-batiment
 • Verrières double pente Verrières double pente
 • Verrières double pente Verrières double pente
 • Verrières double pente Verrières double pente
 • Verrières double pente Verrières double pente
 • Verrières double pente Verrières double pente
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • Verrières Verrières
 • img005 img005
 • img006 img006
 • Asservissement & Mise en service Asservissement & Mise en service
 • Asservissement & Mise en service Asservissement & Mise en service
 • Asservissement & Mise en service Asservissement & Mise en service
 • Asservissement & Mise en service Asservissement & Mise en service
 • Asservissement & Mise en service Asservissement & Mise en service
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Murs rideaux Murs rideaux
 • Verrieres vitrage boulonne Verrieres vitrage boulonne
 • Verrieres vitrage boulonne Verrieres vitrage boulonne
 • Verrieres vitrage boulonne Verrieres vitrage boulonne
 • Verrieres divers Verrieres divers
 • Verrieres divers Verrieres divers
 • Lanterneaux & voûtes cintrées Lanterneaux & voûtes cintrées
 • Lanterneaux & voûtes cintrées Lanterneaux & voûtes cintrées
 • Lanterneaux & voûtes cintrées Lanterneaux & voûtes cintrées
 • Lanterneaux & voûtes cintrées Lanterneaux & voûtes cintrées
 • Lanterneaux & voûtes cintrées Lanterneaux & voûtes cintrées
Fotoalbum